Icon rotate device to portrait
twitter youtube facebook linkedin
NLEN

Jouw wereld. Onze impact.

Uit onze missie en visie identificeerden we 3 gebieden waarop we impact willen én kunnen hebben: economische groei, veilig en stabiel internet en digitale inclusie. Scroll naar beneden en ontdek wat we bereikten.

Jouw wereld. Onze impact...

Onze impact op

economische groei

Sales funnel op sidn.nl helpt meer mensen aan een .nl-domeinnaam

In 2017 introduceerden we een zogenaamde sales funnel op onze website. Een nieuwe functionaliteit die helpt bij het vinden van een goede domeinnaam. Ook als de domeinnaam van je eerste keus al bezet is. Met behulp van een slimme suggestietool presenteren we alternatieven die sterk lijken op de naam die gezocht werd, of voldoen aan bepaalde opgegeven wensen. Op deze manier helpen we internetgebruikers bij het vinden van een goede domeinnaam, maar ook bij het vinden van de juiste registrar. Tegelijkertijd genereren we op deze manier duizenden leads per maand voor de registrars.


Radiocommercial, juni 2018

‘Je hebt meer klik met .nl’

In 2018 startten we een .nl-campagne gericht op startende ondernemers. Doel van de campagne is om de merkvoorkeur voor .nl bij deze belangrijke doelgroep te vergroten. .nl is al sinds jaar en dag het grootste en meest betrouwbare internetdomein van Nederland. Veel ondernemers vertrouwen .nl. Vaak intuïtief. Met de campagne willen wij ondernemers meegeven waarom .nl een goede keuze is door te wijzen op de meerwaarde, het consumentenvertrouwen en de veiligheid binnen de .nl-zone. Zo willen we de voorkeur van ondernemers versterken in een tijd waarin de aandacht voor websites en domeinnamen steeds meer verschuift naar apps en social media. We voerden de campagne online en op de radio.

Van boer tot bord

Een van de projecten die in 2018 door SIDN fonds is ondersteund is Fairtrace van Fairfood. Met behulp van innovatieve technologieën, waaronder blockchain, zijn we vandaag de dag in staat ons eten van boer tot bord te traceren. Fairfood wil voedselketens eerlijker en transparanter maken en heeft het afgelopen anderhalf jaar verschillende technologieën in verschillende voedselketens getest. Met steun van SIDN fonds bouwt Fairfood nu een eigen tool, omdat de beschikbare systemen vaak te beperkt, te gesloten of te duur bleken te zijn. Deze tool wil Fairfood openstellen voor kleinere voedselmerken -veelal social enterprises- zodat ook zij hun producten kunnen traceren en voedselclaims kunnen verifiëren.


> Project Fairtrace

arrow right  Samenwerken aan het .nl-domein

close 

Robert Garskamp

Versnelling

“Als consument heb je al snel 20 verschillende accounts, ieder met een andere gebruikersnaam en wachtwoord. Erg onhandig natuurlijk. We zien daarom steeds vaker dat je op sites op verschillende manieren kunt inloggen, bijvoorbeeld met DigiD, Idensys, je Facebook-profiel of met iDIN, het online identificatiemiddel van de Nederlandse banken. Een bedrijf als Connectis maakt het voor organisaties mogelijk om bij hen in te loggen met de middelen van een andere organisatie. Goede identificatie en authenticatie maken misbruik moeilijker. Dat Connectis nu onderdeel is van SIDN vergroot de betrouwbaarheid. SIDN heeft een unieke positie als onafhankelijke, professionele non-profit organisatie en met hun expertise kunnen ze de ontwikkeling van betrouwbare eID’s een versnelling geven.”Robert Garskamp
Oprichter IDnext

> de samenwerking tussen SIDN en Connectis
> IDnext

arrow left
arrow right

Nieuwe vormen van bedrijvigheid

In 2014 richtten we SIDN fonds op. Dit fonds ondersteunde sindsdien ruim 180 vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid. Maar ook op het gebied van nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken ten gunste van het algemeen belang. 2 keer per jaar schrijft het fonds een call uit en het kan iedere keer rekenen op grote belangstelling. Een mooi voorbeeld is Fairtrace, dat voedselketens eerlijker en transparanter wil maken. Met steun van SIDN fonds bouwt Fairtrace nu een tool die ze wil openstellen voor kleinere voedselmerken -veelal social enterprises-zodat ook zij hun producten kunnen traceren en voedselclaims kunnen verifiëren.

IPv6-incentive

We stimuleren de
adoptie van IPv6

IPv6 is de opvolger van IPv4, het huidige adresseringschema op internet. De aanleiding voor een nieuw schema is simpel: vanwege de omvang van het internet zijn er eenvoudigweg niet genoeg IPv4-adressen om elk apparaat op het internet uniek te identificeren. Hier hebben we al geruime tijd last van. De overgang naar IPv6 is belangrijk en onvermijdelijk en Nederland loopt hierin achter. Door de registrars een financiële incentive te bieden willen we de adoptie van IPv6 stimuleren. En met succes! Het aantal via IPv6 bereikbare domeinnamen neemt sindsdien snel toe. Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie, deden we onderzoek naar de IPv6-adoptie in Nederland.


> Lees meer over het IPv6-onderzoek

anycast

Uitbreiding anycastnetwerk

De beschikbaarheid van het .nl-domein is voor ons van het allergrootste belang. Daarom werken we continu aan de verbetering en optimalisatie van de DNS-infrastructuur. Om de beschikbaarheid te garanderen breidden we ons anycastnetwerk uit. Met behulp van anycast kan het uitvallen van een server snel opgevangen worden door een andere server. De uitbreiding zorgt voor extra DNS-capaciteit op internetknooppunten in Londen, Miami, Toronto, Los Angeles en Hong Kong. Zodoende verhoogden we niet alleen de beschikbaarheid van het DNS voor .nl, maar verbeterden we wereldwijd ook de reactietijden.

lets connect

Let’s Connect

Openbare wifi-netwerken zijn onveilig. In een straal van soms wel een kilometer kunnen mensen meekijken of zelfs je computer besmetten met een virus. VPN, een versleutelde verbinding, is daar een mogelijke oplossing voor. Helaas wordt hier nog te weinig gebruik van gemaakt. Daarom ondersteunt SIDN fonds Let’s Connect!, een open-source VPN-oplossing. Hiermee kunnen internet providers, hosters en consumenten eenvoudig een VPN op smartphone, tablet of computer opzetten en beheren, waardoor veilig gebruik kan worden gemaakt van openbare wifi-netwerken.


> Lees meer


Interview met Cristian Hesselman, directeur SIDN Labs,
op NPO Radio 1, 5 april 2018

Collectieve DDoS-bestrijdingsstrategie

Organisaties en overheidsinstellingen hebben regelmatig last van storingen door DDoS-aanvallen. Dit is zorgwekkend, want deze aanvallen worden alleen maar groter en complexer, bijvoorbeeld door het opkomende ‘internet of things’. Hierdoor kunnen immers steeds meer apparaten ingezet worden voor een aanval. In 2018 pleitten we daarom, samen met Universiteit Twente en SURFnet, voor een proactieve en collectieve DDoS-bestrijdingsstrategie voor de Nederlandse vitale infrastructuur. Hierbij verzamelen vitale aanbieders voortdurend informatie over potentiële en actieve DDoS-bronnen en delen deze geautomatiseerd met andere aanbieders als onderdeel van een nog te ontwikkelen systeem, de ‘nationale DDoS-radar’.


> Lees meer over het anti-DDoS-manifest

DDoS-onderzoek

Inzicht in de gevolgen van DDoS-aanvallen

Samen met NBIP, Nederlandse Beheersorganisatie voor Internationale Providers, voerden we een, ook internationaal gezien, uniek onderzoek uit naar DDoS-aanvallen. Het leverde nieuwe kennis op over branches en regio’s, over patronen, over economische schade en over het risico om ‘collateral damage’ van een aanval te zijn.


> Lees het volledige onderzoek

Hackman

In 2018 startten we een doorlopende awarenss-campagne onder de noemer Hackman. Met deze campagne willen we bijdragen aan bewustwording op het gebied van online veiligheid. Centraal in het concept staat de Hackman (ethisch hacker Rickey Gevers) die bekende Nederlanders confronteert met hun online kwetsbaarheden. Onderdeel van de campagne is een website waar internetgebruikers informatie en advies kunnen vinden.


> Naar hackman.nl

Gerben Klein Baltink

SIDN – mede-bewaker van een open, vrij en veilig internet

“Binnen het Platform Internetstandaarden is SIDN één van de zeer betrokken partners. Naast financiële ondersteuning zorgt SIDN voor concrete inhoudelijke bijdragen. Hierdoor kunnen we als Nederlandse internetgemeenschap samen zorgen voor het up-to-date houden van het internet. Toepassing van moderne internetstandaarden helpt ons allen om het internet gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig te houden. Gebruikers van het internet zien meestal niet wat er achter de schermen gebeurt, maar mede door het nuttige werk van SIDN blijft ons internet open, vrij en veilig!”Gerben Klein Baltink
Voorzitter Platform Internetstandaarden

> Lees meer over internetstandaarden

Abusebestrijding

Samen met registrars en hostingproviders bestrijden we phishing en malware in de .nl-zone. In de afgelopen jaren hebben we de levensduur van phishingsites en websites met malware verkort, van gemiddeld 144 uur tot 15-20 uur. In december is opeens een piek zichtbaar. Die piek wordt veroorzaakt door het toevoegen van nieuwe categorieën (shopping site skimmer en cryptojacker) aan de scan waarmee we de zone controleren.

> Lees meer over Abuse204.nl

Man with Hat
Benno Overeinder

Open source nameserver-software

“De ontwikkeling van open standaarden en implementatie van open source-software voor DNS-nameservers zijn essentieel voor een veilig en stabiel internet. Stichting NLnet Labs heeft een actieve en onafhankelijke rol in de standaardisatie van protocollen en de implementatie van DNS-software. Daarnaast adviseert de stichting over veilig en stabiele DNS- en inter-domain routing infrastructuur.
De bijdrage van SIDN ondersteunt NLnet Labs in onze continuïteit en maakt het mogelijk onze unieke en wereldwijd erkende positie te blijven vervullen.”Benno Overeinder
Directeur NLnet Labs

> Lees meer over de activiteiten van NLnet Labs

arrow right  ECP en SIDN werken intensief samen

close 

Fora wereldwijd

We spelen een actieve rol in verschillende belangrijke internationale fora op het gebied van internettechnieken, internetgovernance en internetveiligheid. Als registry van een van ’s werelds grootste en veiligste landendomeinen, hebben we op veel van de besproken onderwerpen een voortrekkersrol. Ook in 2018 namen we deel aan veel nationale en internationale bijeenkomsten, leverden we een inhoudelijke bijdrage of waren we betrokken bij de organisatie.

arrow right  Locaties

close 

ADF

Kennis delen en onderzoek mogelijk maken

“SIDN ondersteunt ons onderzoek met middelen en kennis. Dit is onder andere sterk zichtbaar in het OpenINTEL-project, waarin we sinds een aantal jaar samenwerken aan nieuwe manieren om het internet veiliger te maken. Met de data uit OpenINTEL hebben we succesvol nieuwe technieken ontwikkeld om een moeilijke te bestrijden variant van spam te detecteren.
Op basis van de ervaring die we daarbij opdeden gaat een promovendus in onze groep de komende jaren onderzoeken hoe we met de actieve DNS-metingen uit OpenINTEL andere internetdreigingen vroegtijdig kunnen signaleren. SIDN Labs financiert dit onderzoeksproject.”Roland M. van Rijswijk-Deij
Universiteit Twente

> Lees meer over het OpenINTEL-project

Onze impact op

digitale inclusie

Onderzoek digitale vaardigheid basisschoolleerlingen

Basisschoolleraren geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn met een gemiddelde van 6,6 iets positiever. Meer dan een kwart van de basisschoolleraren bestempelt het digitale vaardigheidsniveau van Nederlandse leerlingen als onvoldoende. Hier is dus nog ruimte voor verbetering, ook omdat de overgrote meerderheid van zowel ouders als leraren digitale vaardigheden als onderdeel van het onderwijs (heel) belangrijk vindt. Dit zijn een paar resultaten uit een groot onderzoek dat we uitvoerden, waarmee we het probleem aan de kaak willen stellen.


> Bekijk het volledige onderzoek

Project Tigrinya

Stichting Travis Foundation wil taalbarrières overbruggen waar dit het meest nodig is, om mensen gelijke kansen te geven. Niet iedere taal is gedigitaliseerd, omdat dat voor sommige talen commercieel niet aantrekkelijk is. Het Tigrinya (gesproken in Eritrea) is hier een voorbeeld van. We hebben te maken met een grote Eritrese vluchtelingenstroom, waarbij communicatie met hulpverleners en instanties (zoals politie, ziekenhuizen en vluchtelingenorganisaties) zonder tolk vrijwel onmogelijk is. Door de taal te digitaliseren met inzet van AI-algoritmes, is straks tekst-naar-tekst vertaling mogelijk, en in een later stadium ook real-time vertaling via handheld translators. Dit project is slechts het begin. Als de methodiek staat gaat deze op andere talen worden toegepast.


> Lees meer over project Tigrinya

arrow right  Over de Hildegardisschool

close 

DigiDuck

Kennis over het internet

We internetten met z’n allen wat af. Op de computer, op de tablet of op de smartphone, we zijn heel de dag online. En dat begint al op jonge leeftijd. Daar is niets mis mee. Sterker nog, dat juichen we alleen maar toe. Maar weten onze kinderen ook hoe het internet werkt? Welke kansen, maar ook risico’s het met zich meebrengt? Informatietechnologie speelt tegenwoordig een sleutelrol in elk bedrijf en elke opleiding. Je kunt er dus maar beter iets van weten, al was het maar voor je kansen op de arbeidsmarkt.
Daarom ondersteunen wij initiatieven die de kennis van het internet bij de nieuwe generaties vergroten. Zo steunen we de Week van de Mediawijsheid en maken we publicaties als NL DIGITAAL, www.wat en de DigiDuck mogelijk.

CodePact

Internet voor iedereen

We zetten ons in voor doelgroepen die een afstand hebben of ervaren tot het internet en daardoor niet volop gebruik kunnen maken van de kansen die het internet biedt. Daarom zijn we bijvoorbeeld partner van het CodePact. Binnen dit samenwerkingsverband maken we ons hard om het vak digitale geletterdheid onderdeel te maken van het curriculum. Zo komen alle kinderen ermee in aanraking. Niet alleen de scholen die hier van nature al meer geïnteresseerd in zijn, maar bijvoorbeeld ook scholen in achterstandswijken. Door onze gezamenlijk acties besloot het kabinet dat dit inderdaad onderdeel moet worden van het curriculum. De komende jaren willen we ons samen met bedrijven, overheden en instellingen hard maken voor een inclusieve digitale samenleving en digitaal welzijn voor iedereen.


> Lees meer over CodePact

arrow left
arrow right

Internet creëert kansen

Het internet creëert kansen voor iedereen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Cyberwerkplaats, een door SIDN fonds gefinancierd project. Dit is een non-profit, collegegeld-vrij initiatief dat het tekort aan cyber-securityexperts wil verkleinen. Dit doen ze door jonge talenten (van 15-25 jaar), die nu om verschillende redenen buiten de bestaande schoolsystemen (dreigen te) vallen, zoals schoolverlaters en gamers, op te leiden en te matchen met potentiële werkgevers. Maar ook de Creative Tech Academy en Hack Your Future zijn mooie voorbeelden van hoe we indirect bijdragen aan gelijke kansen voor de mensen in de wereld waarin wij opereren.


> SIDN fonds
> Project Cyberwerkplaats
> Project Creative Tech Academy
> Project Hack Your Future

SIDN in 2018

Downloads

Wil je meer weten?

Download dan ons complete jaarverslag of het financiële verslag als pdf.

> Jaarverslag 2018
> Financieel verslag 2018

Met dank aan

Wij bedanken Martijn Kamphuis, Robert Garskamp, Gerben Klein Baltink, Benno Overeinder, Marjolijn Bonthuis en Roland van Rijswijk-Deij hartelijk voor hun medewerking aan dit verslag.

© SIDN

Teksten en cijfers van deze website mag je overnemen, maar wij willen dan wel graag als bron vermeld worden.
Ook worden wij graag vooraf geïnformeerd via
communicatie@sidn.nl.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief

www.sidn.nl/nieuwsbrief